Länk till PrimeX blogg

 

Öcker?Shorthanded Race

 


Inbjudan

 

Tävling:        Distanskappsegling för kölbåtar och med endast tv? besättningsmän

Öcker? Shorthanded Race (ÖSR) seglas efter:

SRS enligt SRS-tabell 2014 med ett standard SRS-tal p?1.00 eller högre.

SRS med max 2 i besättningen och båtar där normalbesättningen är >2.

Datum:         2014-09-27 – 2014-09-28

Arrangör:    XSS, De Tio Öarnas Segelsällskap

1.              Regler

1.1       Kappseglingarna genomförs enligt reglerna s?som de är definierade i

Kappseglingsreglerna 2013/2016 (KSR) och med appendix S. SRS-handikappsystem samt Redskapsreglerna 2013-2016.

1.3       Tävlingen är öppen för följande SRS-klasser:

            Båtar med ett SRS-tal, eller SRSv-tal, > 1.000.

            Flerskrovsbåtar startar i egen startgrupp.

            Startgrupper kommer att meddelas senast vid registreringen.

 

1.4       En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel.

            Detta ska anmälas genom mail till osr@xss.se senast 2014-09-17.

1.7       I varje båt skall max 2 personer finnas. Undantag från denna regel gäller om av tävlingsledningen godkänd journalist/fotograf finns med. Denne får dock inte medverka i framförandet eller p?annat sätt vara behjälplig ombord.

            Obs i varje båt måste minst 2 personer finnas ombord förutom ev. journalist/fotograf.

 

1.8       Rekommenderad säkerhetsniv?är i enlighet med “ISAF Offshore Special Regulations   2010/2011, Category 4 Monohulls/Multihulls. Dock är det ett minimikrav att möta kraven i säkerhetsföreskriften p?bilaga 1.

 

1.9       Elektronisk utrustning för navigation och kommunikation får användas även om en klassbåts klass regler förbjuder sådan.

1.10     Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

1.11     Alla båtar kan komma att, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

 

1.12     En tävlande som lämnat land ska ha p?sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas p?det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

 

2.              Villkor för att delta

 

2.1       Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

 

2.2       Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.                    

 

2.3       Tävlande deltar i regattan helt p?egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under             eller efter tävlingen.

 

2.4         Deltagande båt skall vara däckad och utrustad för kustnära havssegling.

 

2.5       Minst rekommenderad säkerhetsutrustning enligt bilaga 1 skall finnas med ombord.

 

3.              Anmälan

 

3.1       Anmälan ska göras senast 2014-08-15 till osr@xss.se

           

3.2              Anmälan ska innehålla uppgifter om

?span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">         Båttyp

?span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">         SRS-tal eller SRS mätbrev

?span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">         Båtens namn

?span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">         Segelnummer

?span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">         Skepparens namn

?span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">         Besättningens namn

?span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">         Telefonnummer där någon ombord kan nås före, under och efter seglingen.

?span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">         Mailadress till skepparen och besättningen.

 

3.3              Anmälningsavgiften är 960 kr per båt,

I anmälningsavgiften ingår även:

?span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">         trerätters middag/buff? lördagkväll p?Restaurang Seaside, Björk?för 2 personer, exkl. dryck

?span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">         halva priset för hamnplats i Björk?Hamn lörd-sön (50 kr/båt).

?span style="font-family: "Times New Roman"; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;">         Fri hamnplats i Öcker?Hamn fred-lörd.

 

Anmälningsavgiften betalas genom Plusgiro 4345681–3 och skall vara XSS tillhanda senast 2014-08-17.

Anmälan och betalning före 2014-04-01 till reducerad anmälningsavgift, 860 kr, kan göras.

Vid efteranmälan, efter 2014-08-17, tillkommer en förhöjd avgift p?300 kr. Anmälan efter 2014-09-10 är ej möjlig.

Anmälan är bindande.

 

3.2       MAX deltagarantal är 100 båtar. Om racet blir fullbokat kommer en väntelista att upprättas.

 

3.3        För frågor och information kontakta tävlingsexpeditionen p?mail: osr@xss.se

 

4.              Registrering och besiktningskontroll

 

4.1       Registrering kan göras vid Tävlingsexpeditionen som är öppen:

fredag 26/9-2014 mellan kl 19-21.

Registrering ska göras p?tävlingsexpeditionen i Öcker?Hamn (vid hamnkontoret) senast 2014-09-27 kl 08.30.

            Registrering p?fredagen är att föredra d?det underlätter för tävlingsledningen att administrera registreringarna.

 

4.2       Seglingens genomförs i enlighet med SRS-handikappssystem. Om en båt avviker från reglerna för en standardbåt eller en klassbåt, s?skall denna båt presentera en kopia p?ett giltigt mätbrev för tävlingsledningen. Om möjligt mejlas denna in senast en vecka före start till osr@xss.se  

Ansökan görs p?www.svensksegling.se .

Om giltigt mätbrev inte kan uppvisas diskvalificeras båten enligt KSR 78.2 (Gäller ej båtar som seglar med standard SRS sk. tabellbåtar)

5.              Seglingsföreskrifter

                     

5.1       Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. Preliminära seglingsföreskrifter kommer att finnas p?http://ockeroshorthandedrace.blogspot.se/.

            Dessa kan komma att ändras fram till kappseglingsdagen.

 

6.              Tidsprogram

 

6.1        2 kappseglingar är planerade, en p?lördag och en p?söndag.

 

6.2       Registreringen öppen Fredag 2014-09-26 kl. 19-21. Mingel och grillkväll i Öcker?Hamn. XSS tänder grillar s?medtagen mat kan grillas.

 

Program Dag 1. 2014-09-27

                      7.30-8.30       Registrering (Öcker?hamn)

                      9.00                Skepparmöte (Öcker?hamn)

                      10.00              Tid för första varningssignal

          10.10              Första start

                      19.00              Regattamiddag, Seaside Björk?

                     

Program Dag 2. 2014-09-28

                      8.30                 Skepparmöte (Björk?hamn)

          9.30                 Tid för första varningssignal

          9.40                  Första start

 

             Prisutdelning i Öcker? hamn. (vid tävlingsexpeditionen).

            Prisutdelning beräknas ske snarast efter sista båts målgång och när ev. protestförhandlingar är slutförda.

            Räkmackor eller dylikt kan förbokas hos Öcker?Hamn caf?vid registrering, Obs kontant betalning, för att finnas vid målgång p?söndagen.

 

7. Information

 

7.1       Information om tävlingen kommer löpande att uppdateras p?vår hemsida http://ockeroshorthandedrace.blogspot.se/.

8.              Kappseglingsområde

 

8.1       Kappseglingarna genomförs i farvattnen mellan trubaduren i söder och Marstrand i norr.

           

9.              Banan

 

9.1       Flera banalternativ med distansbanor finns för vardera seglingsdag. Om tävlingsledningen bedömer det olämpligt med utomskärsbanorna pga. vind och vågor kommer inomskärs alternativen väljas.

Vilken av banorna som gäller meddelas p? skepparmötet respektive dag. I möjligaste mån kommer Banalternativ 1 att användas, både lördag och söndag.

Banskisser, se http://ockeroshorthandedrace.blogspot.se/. Eller via www.xss.se och klicka vidare till Öcker?Shorthanded Race.

Lördagens bana beräknas vara ca 28 NM och söndagens ca 17 NM. Vi prognos om lite vind kan en avkortad bana bli aktuell. Detta meddelas i s?fall p?rorsmansmötet.

Rundningspunkter (observera att banorna kan komma att seglas omvänt (moturs) håll. Vid moturs bana flyttas starten p?lördagen till Öcker?hamn istället för Hön?Heden s?att starten inte sker framför färjeleden ):

 

Lördag alt 1.

Start utanför Hön?Heden

O Buskär                                                                                 N 57.38.307 E 11.40.974

S Trubaduren                                                                           N 57.35.684  E 11.37.967

V Vinga Västra angöring                                                           N 57.38.866  E 11.33.370

V St Pölsan                                                                              N 57.46.497  E 11.31.377

N Sydprick söder om Säl?span style="">                                                         N 57.48.756  E 11.37.582

Mål utanför Björk?Hamn

 

Lördag alt 2.

Start utanför Hön?Heden

V Rossbådan                                                                           N 57.40.869  E 11.40.874

O Rödskär, Ostprick                                                                N 57.40.973  E 11.42.460

O Gallskärsbådan (grön prick)                                                 N 57.45.644  E 11.42.914

N Grön prick Norr Brandholmen                                             N 57.52.003  E 11.38.617

N. Ängholmen

N Hög?o:p>

Mål utanför Björk?hamn

 

Söndag alt 1.

Start utanför  Björk?hamn

N Stora Oset                                                                            N 57.44.764  E 11.36.575

V Vinga Västra angöring                                                           N 57.38.866  E 11.33.370

S Vitten                                                                                    N 57.38.127  E 11.37.245

S Buskärsbådan                                                                       N 57.38.785  E 11.40.521

Mål utanför Öcker?hamn

 

Söndag alt 2.

Start utanför Björk?hamn

V Rossbådan                                                                           N 57.40.869  E 11.40.874

O Rödskär, Ostprick                                                               N 57.40.973  E 11.42.460

O Gallskärsbådan (grön prick)                                                 N 57.45.644  E 11.42.914

N Grön prick Syd Makrillen                                                     N 57.48.239  E 11.40.705

V Måvholmen

Mål utanför Öcker?hamn

         

 

10.            Poängberäkning

 

10.1     Sammanlagd placering gäller för båda seglingarna. Om båt utgår eller blir diskad från en segling utesluts denne ur totalsammanräkningen.

 

11.            Priser

 

11.1     Priser kommer delas ut till:

Totalvinnaren för båda dagarnas segling (vandringspris)

Total vinnare i respektive startgrupp

Vinnare i lördagen segling (totalt)

Vinnare i söndagens segling (totalt)

Klasspris (båttyp med minst 3 anmälda båtar seglar om klasspris)

Pris till för var 5:e startande i respektive startgrupp.

 

 

Bilaga 1. Säkerhetsinstruktioner


All utrustning som omnämns i dessa instruktioner skall:

a)     fungera riktigt

b)     regelbundet kontrolleras, rengöras och servas

c)      när de inte är i bruk, stuvas p?ett sådant sätt att de inte försämras

d)     var klara att använda

e)     var av en typ, storleksanpassa och kapacitet som är passande och som är adekvat för påtänkt bruk och storleksanpassar för båten.

 

Tunga objekt

a)     barlast, barlastbehållare och tillhörande utrustning är permanent installerat

b)     rörliga objekt däribland t.ex. batterier ugnar, gasflaskor, verktygslådor och ankrar och kätting är säkert fästa

 

Skrovets utformning
Båten skall vara utrustad s?att den kan göras s?vattentätt att skrov, däck är kapabla att motst?heltäckande översköljning utan att inträngning av vatten sker.
Båten skall vara riggad p?ett sjövärdigt sett.
Nedgångsluckan skall kunna stängas s?att undrekanten av nedgångshålet är över relingens eller sittbrunnens lägsta punkt.
Sittbrunnen bör vara självlänsande. Inga andra utflöden får vara kopplade till självlänsen, s?som länspump eller liknade.

Utrustning för länspumpning
Handtag och utrustning till pumpen skall vara fastsatt p?ett sådant sätt att detta inte kan flyta i väg eller försvinna p?annat sätt. Även en bärbar länspump skall vara fastsatt s?att den ej kan försvinna.
Tv?stycken hinkar p?minst 9 liter skall finnas med ombord. Dessa skall ha en lina fäst vid sig

Livlinor och Livselar
Livlinor kan vara monterade p?däck s?att besättningsmännen kan ta sig från för till akter utan att behöva koppla om sig.
Livselar skall finnas till alla ombord och fungera ihop med flytvästen.

Kompass
En magnetisk kompass som fungerar oberoende av el skall finnas med ombord.

Fall
Rekommendation att minst tv?fall skall g?till masttoppen.

Lanternor
Minst en Reservlampa skall finnas. Vid olika sockelstorlekar eller infästningar skall det finnas en för varje storlek eller infästning. Vid LED lanternor behövs ej reservlampa.
Lanternor skall vara tända i enlighet med sjöfartsverkets bestämmelser. Detta för att förhindra sammanstötning p?havet.

Kommunikation
Minst en Mobiltelefon skall finnas med ombord.
En vanlig radio för att kunna ta emot väderrapporter.

Träpluggar
Träpluggar i avpassade storlekar till skrovgenomförningar skall finnas. Dessa skall vara stuvade i närheten av där för avsedda genomförning.

Brandsläckare
En brandsläckare skall finnas med ombord. Dessa skall vara fastsatta s?att det ej kan komma i rörelse vid en kapsejsning.

Ankare
Ett ankare avsett för båtens storlek skall finnas med och stuvad p?ett sådant sätt det skall kunna användas omedelbart.

Ficklampa
En vattentät ficklampa med extra batteri och lampa skall finnas ombord.

Första-hjälpen-kit
Ett första hjälpen kit skall finnas ombord.

Navigationsutrustning
Sjökort (Utöver elektroniskt om sådant finns ombord) för hela tävlingsområdet och dess omgivning skall finns med ombord.
Navigationshjälpmedel s?som Transportör, Passare och linjal skall finnas ombord.

Verktyg och reservdelar
Rekommenderat är att ha med sig verktyg och reservdelar för att snabbt kunna reparera rigg och vid nödfall göra sig av med den ståenderiggen skall finnas med ombord.

Kastlina
En kastlina p?15 m – 25 m längs skall finnas och vara säkert fäst i sittbrunnen.

Sittbrunnskniv
Minst en stark och vass kniv som är säkert fastsatt och redo att användas från däck eller sittbrunnen.

Stormsegel
Rekommenderat är att man minst skall kunna reva storseglet alternativt ha ett mindre stormsegel med ombord.

Flytväst
Varje besättningsman skall ha en egen flytväst och den skall vara utrustad enligt följande

a) Utrustad med en visselpipa

b) Fungera ihop med livselen

c) Om den är upplåsbar skall den vara regelbundet servad.